Heeft iemand dit wel eens gedaan? Of voor USF of IOA of voor beide parken? En hoe verhoudt zicht dat tegen de prijzen die hiervoor worden gevraagd?